Hotline:
SMS: Nhắn tin Facebook Zalo:
Hotline:
SMS: Nhắn tin Facebook Zalo:
Hotline: 0386555463
SMS: 0386555463 Nhắn tin Facebook Zalo: 0386555463

Hình ảnh thực tế tại công trường

Hình ảnh thực tế tại công trường: sàn hai lớp thép đan so le , sử dụng viên V1 ( 15/20mm) kê cho lớp dưới và sử dụng viên ST60mm, ST 70mm. ST 80mm .. tùy theo độ dày của sàn đúc bê tông để  kê cho lớp trên